De indeling van uw website wijzigen

De indeling van uw site kan bestaan uit de volgende elementen:

 • Header. Dit is de bovenste ruimte waar normaal gesproken een banner en een bedrijfslogo worden geplaatst. U kunt met de header het volgende doen:
  • Verplaats de afbeelding van de banner en het logo van de header naar een willekeurige plek op de pagina.
  • Verklein de hoogte van de header tot 25 pixels door alle elementen eruit te verwijderen.
  • Wijzigen de breedte van de header van de standaardmaat tot 100 procent, zodat deze precies past over de gehele breedte van de pagina.
 • Ruimte voor content. Dit is grootste stuk van de webpage en hier wordt de meeste content geplaatst. U kunt met de ruimte voor de content het volgende doen:
  • De hoogte van de ruimte voor content aanpassen.
  • De ruimte voor content verdelen over meerdere kolommen. Dit doet u door nieuwe modules te slepen naar de linker of rechter zijkant van de ruimte voor de content en ze hier in te voegen.
  • De locatie van de kolommen in de ruimte voor de content wijzigen, door deze naar links of naar rechts te verplaatsen.
 • Zijbalken. Dit zijn de verticale kolommen die kunnen worden gebruikt om allerlei modules te plaatsen, voor de hele site of voor een specifieke pagina. U kunt met de zijbalken het volgende doen:
  • Een zijbalk toevoegen en deze links of rechts van de ruimte voor de content plaatsen.
  • Twee zijbalken toevoegen. Deze worden zowel links als rechts van de ruimte voor de content geplaatst.
  • De hoogte en breedte van de zijbalken aanpassen.
  • De zijbalken verplaatsen naar de bovenkant van de pagina en ze links of rechts van de header plaatsen.
  • De zijbalken van plaats laten wisselen.
 • Footer. Dit is het onderste deel van de pagina, waar normaal gesproken de bedrijfsnaam, contactgegevens of een auteursrechtmelding wordt geplaatst. U kunt met de footer het volgende doen:
  • Verklein de hoogte van de footer tot 25 pixels door alle elementen eruit te verwijderen.
  • Wijzigen de breedte van de footer van de standaardmaat tot 100 procent, zodat deze precies past over de gehele breedte van de pagina.
 • Advertentieblok onder de footer. Afhankelijk van uw hostingpakket wordt er een aanvullend tekstblok met een advertentie van uw hostingprovider geplaatst onder de footer van de website. Als dit advertentieblok op uw site verschijnt, dan wilt u wellicht een upgrade van uw hostingpakket overwegen om deze te verwijderen.

De indeling van uw site wijzigen:

 1. Ga naar het tabblad Design > tabblad Indeling.
 2. Selecteer het aantal zijbalken: Onder Zijbalken kiest u Geen, Een of Twee.
 3. Selecteer de locatie van de zijbalken:
  • Om een zijbalk naar de andere kant van de pagina te verplaatsen of om de zijbalken van plaats te laten ruilen (als u twee zijbalken op uw site hebt) klikt u op Zijbalken omdraaien.
  • Om een zijbalken naar de bovenkant van de pagina te verplaatsen klikt u op de zijbalken in de indeling van de site.
 4. De grootte van pagina-elementen instellen:
  • Om de totale breedte van de website in te stellen selecteert u onder Breedte website een van de volgende opties:
   • Vaste indeling: uw website zal een specifieke grootte hebben, ongeacht de grootte van het browservenster waarin de pagina wordt bekeken. In dit geval geeft u de breedte van uw website op in pixels.
   • Flexibele indeling: gebaseerd op een percentage van de afmetingen van het huidige browservenster. In dit geval geeft u de breedte van uw website op als een percentage van de breedte van het huidige browservenster.
  • Om de header, footer en de ruimte voor de content precies te laten passen in de breedte van het venster, klik op de betreffende elementen in de indeling van de website.
  • Onder Minimale kolomhoogte in pixels, geeft u de hoogte op van de ruimte voor content en voor elk van de zijbalken, als u hebt besloten dat u deze wilt gebruiken.

   Deze waarde bepaalt de hoogte van elementen op uw website als deze geen inhoud hebben. Als u informatie toevoegt aan de ruimte voor content en aan de zijbalken worden deze vanzelf langer om alle inhoud te kunnen herbergen.

  • Om er zeker van te zijn dat de zijbalken en de ruimte voor de content verticaal zijn uitgelijnd selecteert u het selectievakje Laat de zijbalken en de ruimte voor de content helemaal doorlopen tot aan de footer.
  • Als u een of twee zijbalken gebruikt, geef dan onder Breedte van zijbalk in pixels, de breedte op voor elke zijbalk. De grootte van de ruimte voor content wordt automatisch bepaald.
  • Onder Marges in pixels geeft u de grootte van de verticale en horizontale marges op. Een marge is de ruimte tussen de randen van elementen die aan elkaar grenzen.
 5. Klik OK om de wijzigingen op te slaan.