Toegang tot virtuele mappen instellen

Toegangsrechten tot een virtuele map in een website instellen:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Om toegangsrechten tot de huidige virtuele map in te stellen voor klikt u in de groep Hulpprogramma's op Toegangsrechten tot map. Als u de rechten wilt instellen voor een submap binnen de huidige map, klik dan op het pictogram Rechten beheren Icon_permission in de juiste rij.
 4. Doe het volgende:
  • Om ervoor te zorgen dat het bestand of de map de rechten overneemt van een bovenliggende map (als dit nog niet het geval is) selecteert u het selectievakje Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de ingangen die hier expliciet zijn aangegeven.
  • Om ervoor te zorgen dat de bestanden en mappen die zich in deze map bevinden de maprechten overnemen die u instelt, selecteert u het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door hier getoonde ingangen die van toepassing zijn op onderliggende objecten.
  • Voor het wijzigen of het afnemen van de rechten van een groep of van een gebruiker, klikt u op de juiste naam in de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Als de groep of gebruiker niet voorkomt in de lijst Groep- of gebruikersnaam, selecteer dan de juiste gebruiker of groep uit het menu boven de lijst en klik op Icon_add: de gebruiker/groep zal in de lijst verschijnen. Selecteer deze.

   Om rechten toe te kennen aan of af te nemen van een geselecteerde groep of gebruiker, selecteert u het selectievakje Toestaan of Weigeren voor de rechten die u ziet staan onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>. Als de selectievakjes in de kolommen Toestaan en Weigeren in grijs worden weergegeven, dan betekent dit dat deze rechten worden overgenomen van een bovenliggende map.

  • Om de rechten af te nemen die als toegestaan worden overgenomen van een bovenliggend object, selecteert u de juiste selectievakjes onder Weigeren. Dit zal de doorgegeven rechten voor dit bestand of deze map teniet doen.
  • Om de rechten toe te staan die als geweigerd worden overgenomen van een bovenliggend object, zorgt u dat het selectievakje Sta de bovenliggende map toe om overdraagbare rechten door te geven aan dit object en alle onderliggende objecten. Voeg deze samen met de ingangen die hier expliciet zijn aangegeven: hiermee worden de overgenomen rechten verwijderd. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes onder Toestaan en Weigeren.
  • Om toegangsrechten af te nemen van een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam in de lijst Groeps- of gebruikersnamen en klikt u op het pictogram Icon_remove ernaast.
 5. Als u de rechten heel precies wilt kunnen bepalen, klik dan op de knop Geavanceerd en doe het volgende:
  • Om een rechtenpakket aan te maken voor een groep of een gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen en klikt u op Icon_add.
  • Om de rechten met betrekking tot bestanden of mappen in te stellen of te wijzigen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen. Selecteer vervolgens de juiste selectievakjes Toestaan en Weigeren voor de rechten die worden weergegeven onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>.
  • Om een rechtenpakket te verwijderen voor een groep of gebruiker, selecteert u de juiste naam uit de lijst Groeps- of gebruikersnamen en klikt u op Icon_remove.
  • Om ervoor te zorgen dat onderliggende objecten van een map de rechten van die map overnemen zoals ze zijn ingesteld onder Rechten voor <groeps- of gebruikersnaam>, selecteert u het selectievakje Rechteningangen van alle onderliggende objecten vervangen door hier getoonde ingangen die van toepassing zijn op onderliggende objecten en vervolgens de selectievakjes in de lijst Toepassen op die overeenkomen met de objecten die de rechten moeten overnemen.
 6. Klik op OK.

De toegangsrechten tot bestanden en mappen in een virtuele map beperken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Klik op Virtuele mappen.
 3. Ga naar de map die u wilt afschermen en klik op het tabblad Afscherming.
 4. Klik op Afschermen.
 5. Om gebruikers op te geven die toegang tot de map moeten krijgen klikt u op Gebruiker toevoegen en geeft u de naam en het wachtwoord op. Klik op OK.
 6. Als u de afschermde omgeving een titel wilt geven die wordt getoond aan gebruikers wanneer zij toegang tot de map proberen te krijgen, klik dan op Instellingen, geef de titel op en klik OK.

Het recht van toegang tot een map voor een gebruiker intrekken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Ga naar het tabblad Virtuele mappen > Afscherming.
 3. Selecteer het selectievakje voor de naam van de gebruiker en klik op Verwijderen.

Het afschermen van een map opheffen en iedereen toestaan om zonder beperkingen de inhoud van de map te bekijken:

 1. Ga naar Websites & domeinen en zoek de domeinnaam van de website.
 2. Ga naar het tabblad Virtuele mappen > Afscherming.
 3. Klik op Niet langer afschermen.
 4. Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.