Rechten waarover uw beschikt voor uw website

Hieronder volgt een lijst met rechten voor bewerkingen die u kunt uitvoeren in Plesk (weergegeven op het tabblad Account > Rechten):

 • Beheer DNS-zone. Beheer DNS-records in de DNS-zone van een website. DNS staat voor domeinnaamsysteem. Dit is een dienst die webbrowsers in staat stelt om websites te vinden aan de hand van hun domeinnaam.

  Zie voor informatie over het configureren van DNS-instellingen voor uw websites de sectie (Geavanceerd) DNS voor een domein instellen.

 • Beheer hosting-instellingen. Beheer de instellingen voor webhosting, zoals aangepaste webserver-instellingen of ondersteuning voor scripttalen.
 • Beheer aangepaste PHP-instellingen. Pas algemene PHP-instellingen voor uw websites aan, zoals safe_mode, open_basedir, enzovoorts.
 • Beheer van toegang tot server via SSH en Beheer van toegang tot server via Extern Bureaublad. Maak een beveiligde verbinding met de server om bestanden te beheren en te uploaden via een verbinding met Secure Shell (Linux) of Extern bureaublad (Windows).
 • Beheer anonieme FTP. Stel een map op de server in die vanaf internet toegankelijk is voor gebruikers via het FTP-protocol. Deze map kan een adres hebben als ftp://downloads.voorbeeld.nl. Deze mogelijkheid wordt anonieme FTP genoemd omdat gebruikers geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig hebben om te kunnen bladeren of om bestanden te kunnen downloaden of uploaden.

  Zie voor informatie over het instellen van een FTP-map met toegang zonder beperkingen de sectie Anonieme FTP-toegang instellen.

 • Roosterbeheer. Rooster de uitvoering van programma's of scripts in binnen het besturingssysteem van de server.

  Zie voor informatie over het inroosteren van taken het hoofdstuk Taken inroosteren.

 • Beheer spamfilter. Aangepaste instellingen configureren voor de bescherming tegen ongevraagde commerciële e-mail, ook wel spam genoemd.

  Zie voor informatie over het instellen van het spamfilter de sectie Het spamfilter instellen.

 • Beheer antivirus. Aangepaste instellingen configureren voor de bescherming tegen virussen en andere kwaadaardige software die zichzelf via e-mail verspreid.

  Zie voor informatie over het instellen van antivirus de sectie Bescherming tegen virussen.

 • Reservekopieën van de abonnementsgegevens maken en terugplaatsen met behulp van de opslag op de server. Gebruik het Plesk-hulpprogramma Backup Manager voor het maken en terugplaatsen van reservekopieën van de gegevens van uw abonnement: websites, mailaccounts, databases, logbestanden en statistieken, aangepaste foutmeldingspagina's, verzendlijsten, SSL/TLS-certificaten en DNS-informatie; bewaar uw reservekopieën op de Plesk-server.

  Voor informatie over het maken en terugplaatsen van reservekopieën, zie het hoofdstuk (Geavanceerd) Reservekopieën van websites maken en terugplaatsen.

 • Reservekopieën van de abonnementsgegevens maken en terugplaatsen met behulp van FTP-opslag. Gebruik het Plesk-hulpprogramma Backup Manager voor het maken en terugplaatsen van reservekopieën van de gegevens van uw abonnement: websites, mailaccounts, databases, logbestanden en statistieken, aangepaste foutmeldingspagina's, verzendlijsten, SSL/TLS-certificaten en DNS-informatie; sla uw reservekopieën op in een FTP-map op een server die u zelf opgeeft.
 • Reservekopieën van de accountgegevens maken en terugplaatsen met behulp van de opslag op de server. Gebruik het Plesk-hulpprogramma Backup Manager voor het maken en terugplaatsen van reservekopieën van de gegevens van uw abonnement en uw account. Gebruik de opslag op de Plesk-server om de reservekopieën op te slaan. Merk op dat dit type reservekopie standaard niet beschikbaar is, om verwarring te voorkomen met reservekopieën van abonnementen (zonder de bestanden van het account).
 • Reservekopieën van de accountgegevens maken en terugplaatsen met behulp van FTP-opslag. Gebruik het Plesk-hulpprogramma Backup Manager voor het maken en terugplaatsen van reservekopieën van de gegevens van uw abonnement en uw account. Gebruik externe FTP-servers om de reservekopieën op te slaan. Merk op dat dit type reservekopie standaard niet beschikbaar is, om verwarring te voorkomen met reservekopieën van abonnementen (zonder de bestanden van het account).
 • Beheer webstatistieken. Aangepaste voorkeuren instellen voor verslagen over het sitebezoek.

  Zie voor informatie over het instellen en bekijken van statistieken van het sitebezoek de sectie Statistieken bekijken.

 • Beheer logopschoning. Aangepaste voorkeuren instellen voor het opschonen van de logbestanden van de webserver. Webservers slaan informatie op over de verbindingen met uw sites en foutmeldingen die zich voordoen wanneer geprobeerd wordt ontbrekende bestanden op te vragen bij de server. U kunt deze logbestanden gebruiken bij foutopsporing.

  Zie voor informatie over het werken met logbestanden de sectie Logbestanden.

 • Toegang tot toepassingscatalogus. Toepassingen op websites bekijken en installeren. Zie informatie over toepassingen de sectie Webtoepassingen.
 • Toegang tot de WordPress-toolkit. Beheer instanties van WordPress die op uw websites zijn geïnstalleerd met een enkel beheerscherm. Zie voor meer informatie de sectie WordPress-toolkit.
 • Beheer beveiliging van WordPress-toolkit. Beheer de beveiligingsopties in de WordPress Toolkit.
 • Instellen van mogelijkerwijs onveilige opties voor webscripting die afwijken van het beleid van de provider.Hiermee kunt u de regels aanpassen voor de beveiliging van de hosting zoals deze door de provider zijn bepaald.
 • Domeinbeheer. Nieuw websites instellen en beheren.

  Zie voor informatie over het instellen van websites de secties Uw eerste website instellen en Domeinen toevoegen.

 • Beheer subdomeinen. Instellen en beheren van nieuwe websites met adressen zoals forum.voorbeeld.nl.

  Zie voor informatie over het instellen van subdomeinen de sectie Subdomeinen toevoegen.

 • Beheer domeinaliassen. Aanvullende domeinnamen voor een site instellen en beheren.

  Zie voor informatie over het instellen van domeinaliassen de hoofdstuk Domeinaliassen toevoegen.

 • Beheer aanvullende FTP-accounts. Aanvullende FTP-accounts instellen en beheren. Om het mogelijk te maken samen te werken aan de inhoud van een website kunt u FTP-accounts instellen voor andere gebruikers en aangeven welke mappen van de site voor hen toegankelijk moeten zijn.

  Zie voor informatie over het instellen van FTP-accounts de secties FTP-accounts toevoegen.

 • Beheer Java-toepassingen. Java-toepassingen installeren en beheren, die zijn gedistribueerd in WAR-bestanden en die apart zijn verkregen bij een leverancier of ontwikkelaar.
 • Mogelijkheid om mail-instellingen te wijzigen. Beheer de instellingen van de mailserver, zoals selectie van het webmailprogramma, of schakel e-mail voor een domein in zijn geheel in of uit.
 • Beheer verzendlijsten. Instellen en beheren van verzendlijsten.

  Voor informatie over het instellen en gebruiken van verzendlijsten, zie de sectie Verzendlijsten gebruiken.

 • Beheer instellingen hostingprestaties. Beperk de bandbreedte van en het aantal verbindingen met websites.

  Zie voor informatie over het beperken van het bandbreedtegebruik door sites de sectie Bandbreedte en aantal verbindingen met websites beperken.

 • Beheer IIS groepen van toepassingen. Aangepaste voorkeuren instellen voor IIS groepen van toepassingen (alleen beschikbaar voor Windows-gebaseerde accounts).

  Zie voor informatie over het instellen van IIS groepen van toepassingen de sectie IIS groep van toepassingen instellen (Windows).

 • Beheer aanvullende schrijf/bewerkingsrechten. Stel aanvullende schrijf- en bewerkingsrechten in voor websites die gebruik maken van bestandgebaseerde databases (alleen beschikbaar voor Windows-gebaseerde accounts).
 • Toewijzing harde beperking van schijfruimte. Pas de harde beperking van schijfruimte aan wanneer dit door uw account wordt ondersteund.
 • Selectie van database-server. Selecteer een database-server voor het aanmaken van databases, wanneer er meerdere database-servers beschikbaar zijn.
 • Externe toegang voor database-gebruikers. Stel aangepaste regels in voor externe toegang voor databasegebruikeraccounts. Zie de sectie Aangepaste toegangsregels instellen voor meer informatie.
 • Toegang tot geavanceerde bewerkingen: Website kopiëren. Kopieer de bestanden van een van uw websites naar een andere website of FTP-opslag. Zie de sectie Werken met een testomgeving voor meer informatie.
 • Beheer van met wachtwoord afgeschermde mappen. Scherm een of meer mappen van uw website af met wachtwoorden. Bezoekers zal om een wachtwoord worden gevraagd als zij proberen de afgeschermde mappen te openen. Zie voor meer informatie de sectie De toegang tot bestanden beperken.
 • De mogelijkheid om aanvullende gebruikeraccounts te beheren. Aanvullende gebruikeraccounts beheren. Zie voor meer informatie de sectie Aanvullende gebruikeraccounts beheren.
 • Beheer aanvullende schrijf/bewerkrechten (Windows). Geef uw systeemgebruiker volledige toegangsrechten tot de mappen httpdocs en httpsdocs.
 • Beheer van IIS Groep van toepassingen (Windows). Schakel een exclusieve groep van toepassingen voor uw website in of uit, en stel het maximale processorgebruik in waar de groep van toepassingen gebruik van mag maken. Zie voor meer informatie de sectie IIS groep van toepassingen instellen.